Hotline: 0967661158

Bảo hiểm Trợ cấp y tế – Đóng phí ngắn hạn

Ngày đăng: 27-06-2018 16:56:08

 

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính, bạn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Trợ cấp y tế – Đóng phí ngắn hạn để an tâm hơn với quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế cho mỗi ngày nằm viện bằng 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này, hoặc 200% số tiền bảo hiểm khi điều trị tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

0967661158