Hotline: 0967661158

Bảo hiểm Tử vong – Đóng phí ngắn hạn

Ngày đăng: 27-06-2018 18:43:49

 

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm chính, bạn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tử vong – Đóng phí ngắn hạn nhằm hỗ trợ tài chính giúp gia đình vượt qua khó khăn trong trường hợp Người được bảo hiểm rủi ro tử vong bằng 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

0967661158