Hotline: 0967661158

Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn – Đóng phí ngắn hạn

Ngày đăng: 27-06-2018 17:13:10

 

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm chính, bạn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn – Đóng phí ngắn hạn để được chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn

 

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

0967661158