Hotline: 0967661158

Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn – Đóng phí ngắn hạn

Ngày đăng: 27-06-2018 17:13:10

 

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm chính, bạn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn – Đóng phí ngắn hạn để được chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn

 

 

Bạn có thể sửa dòng này tại chức năng Cài đặt bài viết trong phần Cấu hình > Nâng cao

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

0967661158