Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện

bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện

Sản phẩm bảo hiểm bệnh nghiểm nghèo cao cấp toàn diện

Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Cao Cấp Toàn Diện sẽ giúp khách hàng vượt qua mọi khó khăn, an
tâm hơn trước rủi ro Bệnh hiểm nghèo với những quyền lợi ưu việt như:

baohiem bệnh hiểm nghèo
quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Điều kiện tham gia

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện dành cho:

Người được bảo hiểm độ tuổi: 01 – 60 tuổi
Thời hạn hợp đồng: 05 – 25 năm
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện được đính kèm với các sản phẩm chính sau:

Quyền lợi của bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện

  • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 35 Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Quyền lợi bảo hiểm này sẽ được chi trả cho hai Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ thuộc các nhóm bệnh khác nhau.
  • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 53 Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.Ngay sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng đã được chi trả, sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực

Minh họa quyền lợi sản phẩm

minh họa quyền lợi

CHI TIẾT LIÊN HỆ

Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam

Hotline: 0975.836.202 – 082.999.6444

Website : https://baohiemnhantho24h.com/

Tiktok : https://tiktok.com/@baohiemnhantho24h.com

Youtube : https://www.youtube.com/@baohiemnhantho8888

Đăng ký để được tư vấn 24/24

    Bạn cần mua bảo hiểm cho ai?

    bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *