GÓI SẢN PHẨM chính

An Tâm Song Hành 

 • Tuổi tham gia : từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm: từ 11 năm đến 100 năm
 • Bảo vệ đến 100 tuổi: Bảo vệ trọn đời đến 100 tuổi
 • Song hành bảo vệ: Bảo vệ thêm một người thân với quyền lợi tan nạn mà không tăng phí
Xem thêm

An Thịnh Đầu Tư 

 • Tuổi tham gia: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 • Tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm: 99 tuổi
 • Bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống.
 • 05 giải pháp đầu tư chuyên biệt
Xem thêm

An Nhàn Hưu Trí 

 • Quyền lợi hưu trí định kỳ
 • Quyền lợi chu toàn hậu sự
 • Quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
 • Đầu tư an toàn và ổn định
 • Linh hoạt trong đóng phí
 • Gia tăng quyền lợi tiết kiệm với việc nộp phí bảo hiểm đóng thêm
Xem thêm
K Care brochure font

Bảo hiểm sức khỏe hỗ trợ điều trị ung thư

 • Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi – 60 tuổi
 • Tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm: 70 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm: Từ 10 năm – 25 năm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng Thời hạn bảo hiểm
Xem thêm

GÓI SẢN PHẨM bổ trợ

Bảo hiểm tai nạn cao cấp

 • Bảo vệ đa dạng
 • Gấp đôi bảo vệ
 • Hỗ trợ viện phí 
 • Thời hạn bảo vệ : 75 tuổi
Xem thêm

Bảo Hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu

 • Bảo vệ toàn cầu với chi phí hợp lý 
 • Quyền lợi cao lên đến 1 tỷ cho mỗi bệnh/ thương tật
 • Chăm sóc sức khỏe cho cả nhà trên cùng 1 hợp đồng 
 • Hệ thống bảo lãnh rộng khắp
 • Bảo vệ dài hạn lên đến 75 tuổi
Xem thêm

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện

 • Bảo vệ lên đến 88 Bệnh hiểm nghèo
 •  Bảo vệ Bệnh hiểm nghèo ở nhiều giai đoạn khác nhau
 • Tổng quyền lợi tối đa có thể lên đến 200% Số tiền bảo hiểm
 • Cung cấp quyền lợi bảo vệ trong dài hạn
Xem thêm

Bảo hiểm hỗ trợ chi phí chữa trị bệnh nan y

 • Bảo hiểm các bệnh nan y thường gặp và có khả năng tái phát cao
 • Bảo vệ từ 1-65 tuổi
 • Mức phí hợp lý với quyền lợi bảo vệ lên đến 6 tỷ 
 • Chấp nhận người điều trị tại nước ngoài
 • Quyền lợi giảm phí hấp dẫn
Xem thêm

  Bạn cần mua bảo hiểm cho ai?